”Jag blir förbannad när jag läser rapporten”

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, tycker att Barnombudsmannens årsrapport "Utanförskap, våld och kärlek till orten" är upprörande. Han efterlyser politiskt mod för att förändra situationen för barn som bor i utsatta orter.

Magnus Dahlstedt, professor vid Linköpings universitet.

 - Jag blir förbannad när jag läser rapporten. Nu står vi och trampar i den politiska debatten, trots att vi redan vet vilka orsakerna till ojämlikheten är. Det handlar om att det saknas politiskt mod, säger Magnus Dahlstedt.

Han har nyligen gett ut boken ”Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering” som samlar forskning om villkoren för unga förortsbor.
Magnus Dahlstedt tycker att politiker koncentrerar sig för mycket på kortsiktiga lösningar och att de i stället måste börja se till de mekanismer som skapar ojämlikhet.

- Annars kommer vi aldrig få bukt med otryggheten vare sig i förorten eller på landsbygden, säger han.

Magnus Dahlstedt håller fram ”hårda politiska spårbyten” som en förutsättning för att situationen för barn i utsatta kommuner och förorter ska kunna förbättras. Han välkomnar också Barnombudsmannens förslag om en nationell handlingsplan om våld mot barn.

- Men för att åstadkomma förändring krävs främst att vi lyssnar på barnen. De sitter inne på lösningarna, lyssna på dem! Om alla gjorde det hade vi inte haft de här problemen, säger Magnus Dahlstedt.