"Skolan måste ge eleverna kunskap och framtidstro"

Skolan måste ge eleverna kunskap och framtidstro. Det säger Jakob Amnér, förbundsordförande för Sveriges elevråd - SVEA, efter att ha tagit del av Barnombudsmannens rapport ”Utanförskap, våld och kärlek till orten”.

Jakob Amnér är förbundsordförande för Sveriges elevråd - SVEA

- Det barnen berättar om låga förväntningar, stök och våld i skolan är väldigt allvarligt, men tyvärr är det en bild vi på Sveriges elevråd - SVEA känner igen. Den bristande jämlikheten överlag är skolans stora utmaning. Varje individ som inte får stöd eller känner att samhället inte tror på hen är ett svek. Det är något vi verkligen måste agera på, säger Jakob Amnér.

Alla barn har rätt att mötas av höga förväntningar i skolan. Jakob Amnér tror att nyckeln är att bryta segregationen. Han vill se en skola där elever med olika bakgrunder möts oftare och där skolorna ges bättre förutsättningar att möta sina elever.

Jakob Amnér säger att Sveriges elevråd - SVEA vill att systemet med skolpengen ses över. Idag får skolorna pengar utifrån en per capita-modell som tar lite hänsyn till vilka elever som går på skolan. De vill att skolpengen istället ska bestämmas av vilka förutsättningar och behov eleverna har.

Vilka andra förändringar vill Sveriges elevråd – SVEA se för att skolsituationen för barn i utsatta kommuner och förorter ska bli bättre?

- De vuxna måste agera när de ser kränkningar, övergrepp, utsatthet och diskriminering i skolan. Vi tror också att elevskyddsombudens roll på skolorna måste stärkas. De för fram elevernas åsikter i arbetsmiljöarbetet och på de skolor där det fungerar bra bidrar de bland annat också till ett ökat förtroende för personalen och skolan. Det gör att ordningsreglerna följs och att arbetsmiljön blir bättre. Förebyggande arbete är viktigt. Sveriges elevråd - SVEA vill att elevhälsan får tillräckliga resurser och att psykiska hälsokontroller i skolorna införs. Studie- och yrkesvägledningen måste bli bättre och komma in tidigare. Den ger eleverna självförtroende, kunskap och hopp om vad de kan bli i framtiden, säger Jakob Amnér.