Bonusmaterial

Undersökning visar att rutinerna i skolan måste bli tydligare
Det finns ett starkt behov av gemensamma, tydliga riktlinjer för hur skolan ska anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling och trakasserier mot elever. Detta framgår av en enkät som Barnombudsmannen genomfört bland skolhuvudmän.

Vårt arbete med förskolan
Barnombudsmannen har också mött barn i förskolan och pratat om deras erfarenheter av kränkningar och trakasserier. Här kan du läsa om vårt möte med makten i Ale.

Tio experter om mobbning i skolan
Här har vi samlat några röster som belyser kränkningar och trakasserier i skolan ur olika perspektiv. Hoppas de kan inspirera!