”Viktigt att visa att vuxna reagerar”

Catharina Anstett, kontaktpolis

Många kränkningar och trakasserier som sker i skolan är brottsliga. Rektorn måste ta ställning till om man ska göra en polisanmälan. Då underlättar det om skolan har en etablerad och bra kontakt med polisen.

– Än har vi inte sett någon skolskjutning här. Men jag brukar prata om det på samverkansmötena med skolledningen för att visa hur viktigt det är att vi jobbar för att det aldrig ska ske. Det säger Catharina Anstett, kontaktpolis på Södermalm i Stockholm.

Hennes erfarenhet är att ungdomar generellt sett har dålig koll på vad som är brottsligt – inte minst på nätet. Att kränkningar mellan elever är vanligt vittnar flera rapporter om, men även kränkande tilltal från lärare förekommer. Däremot är grövre brottslighet inte lika förekommande i svenska skolor.

I sin roll som brottsförebyggare har hon regelbunden kontakt med fyra grundskolor i stadsdelen. Hon är länken mellan polisen och skolledningarna. Till stor del handlar det om att bygga förtroende med elever och personal genom återkommande, regelbundna kontakter.

– Med en kontaktpolis på skolan kan eleverna få bättre kunskap om vad en kränkning är, säger Catharina Anstett.

Polisen ett bollplank
Ett nära samarbete mellan skola och polis gör det lättare för rektorer att vända sig till polisen för att diskutera om en kränkning ska polisanmälas eller inte. Framför allt är ett samarbete viktigt när skolan måste hantera händelser som enligt lag är brottsliga.

När något har hänt är det viktigt att skolan snabbt samlar föräldrar, kurator och kontaktpolis för att visa att vuxna reagerar. Sen får polisen ta ställning till om det är ett brott.

Catharina Anstett lyfter fram tre faktorer som kan förebygga brott: att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga, stärka föräldrarollen och att skapa goda nätverk mellan till exempel polis, socialtjänst och kyrkan.

– Vissa saker som händer på skolan är brottsligt och ska polisanmälas. Skolan har ett helhetsansvar och ska ta ansvar när situationer uppstår.