”Nakenbilder på nätet kan vara värre än att bli nedslagen på skolgården”

Mårten Schultz, Stockholms Universitet

Kunskapsluckorna är gigantiska och lagen är otidsenlig. Det behöver åtgärdas för att kunna bemöta digitala kränkningar – mobbningens nya ansikte. Det menar Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

– Vi behöver täppa till de hål som finns i lagstiftningen. Nakenbilder som sprids på nätet kan vara värre än att bli nedslagen på skolgården. Den som har blivit kränkt finns i den där skolan och ska dit nästa dag igen, säger han.

Lagstiftningen har inte hängt med den tekniska utvecklingen. Man har försökt lappa och laga med gamla regler om ofredande, förtal, hot och förföljelse som inte riktigt stämmer på digitala kränkningar.

Han uppskattar att 99 procent av alla polisanmälningar av kränkningar på nätet inte leder någonvart. Det för med sig en känsla av uppgivenhet hos den som drabbas och låg tillit till rättsväsendets förmåga.

Mårten Schultz har identifierat två stora kunskapsbrister. Den första handlar om regelverket och vad man inte behöver tåla, men också om vad man inte får göra.

– Generellt har barn och lärare dåliga kunskaper om vilka rättigheter vi har på internet. De saknar också kunskap om systemet och vad man kan göra om man har blivit kränkt.

Den andra kunskapsbristen handlar om ansvarsfrågan. En vanlig missuppfattning är att det inte går att utkräva ansvar innan en förövare fyllt 15.

– Men även 13-åringar har ett ansvar för saker som de gör, som de är medvetna om att de gör. Numera kan föräldrar också tvingas betala skadestånd för brott som deras barn begått.

Ökad insikt
Några viktiga steg har ändå tagits. Riksåklagaren har krävt att åklagarna ska prioritera digitala ärekränkningar som drabbar barn.

Det innebär att kränkningar, som tidigare föll mellan stolarna, oftare leder till åtal för ofredande. Det är bra, tycker Mårten Schultz, eftersom brottsoffren kan få upprättelse i form av ersättning.

Det finns också en ökad insikt om att kränkningar på nätet hänger samman med skolmiljön. Mårten Schultz anser att skolorna ska ha koll på digitala forum och grupper som är knutna till verksamheten. Alla som jobbar i skolan behöver dessutom känna till vilka sociala medier som eleverna rör sig i.

– En mentor kan inte följa med i alla trådar på Facebook. Däremot ska mentorn noga följa upp när han eller hon får höra talas om att någonting har hänt.

Lärarna behöver också kunskap för att kunna förklara för eleverna vilka verktyg som lagstiftaren har gett dem.

– Vi behöver skapa en kultur där vi inte kränker varandra, och där det är självklart att när någon kränks ska den som står för kränkningen ta ansvar för det. Det är samma sak som om du knuffar någon i tunnelbanan eller slår ner en person på krogen.