”Mobbning är en disciplinfråga för vuxenvärlden”

Martin Ingvar, Karolinska Institutet

Barn som kränks och trakasseras i skolan utsätts för långvarig stress. Förmågan att lära sig nya saker sjunker och minnet försämras. De får också svårt att känna tillit till sig själva och sin omgivning.

Att inte passa in eller få stryk i skolan. I värsta fall dessutom sakna stöd hemma. Det är sämsta möjliga läge för en hjärna som håller på att utvecklas, menar Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi vid Karolinska Institutet. Han är förvånad över att vi inte har kommit längre med lösningar på problemet, eftersom konsekvenserna är väl kända.

Kränkningar och trakasserier i skolan uppfattas ofta som disciplinproblem. Men stöket i skolan är ett uttryck för att skolans pedagogiska modell inte är relevant, anser han.

– Mobbning är ingen disciplinfråga för barnen. Det är en disciplinfråga för vuxenvärlden, att sköta sitt jobb.

Barns förmåga att reflektera över sig själv, sina egna och andras handlingar mognar ganska sent. Men denna form av abstrakt tänkande är en förutsättning för att utveckla ett moraliskt beteende.

Det utesluter inte att barn från tidig ålder kan utföra moraliska handlingar utifrån en viss social kontext, där de vuxna agerar goda förebilder. Inte för att barnen har gjort ett medvetet val, utan för att handlingen är gångbar i situationen.

– Vi förväntar oss att barn har förmågor och kompetenser som de faktiskt inte har utvecklat. De kan vara självständiga på vissa plan, men kopierar oss vuxna på andra.
Det innebär att när de vuxna drar sig tillbaka utbryter djungelns lag. Den inre moraliska kompassen finns helt enkelt inte tillräckligt införlivad i alla barn.

Viktig framgångsfaktor
Problemet är att lärarna saknar ett språk för hur man hanterar detta, som är en av de viktigaste kunskaperna man behöver ha i skolan. Här har lärarutbildningen misslyckats, menar Martin Ingvar.

Samtidigt hänger skolans två uppgifter ihop – att förmedla kunskap och att fostra barn till goda samhällsmedborgare.

Att kunna läsa är nämligen en viktig framgångsfaktor i arbetet mot kränkningar och trakasserier. Barn som läser mycket utvecklar snabbare förmågan att sätta sig in i andra människors situation.

För de barn som inte hänger med i undervisningen blir skolan istället ett hinder. Och det som är jobbigt undviker man. När skolan inte upplevs meningsfull blir barnet frustrerad och det blir mer bråk.
I en skola som blundar för att barn struntar i andra och är elaka påverkas alla elever negativt. Hot om våld är pedagogikens värsta fiende, eftersom den som utsätts aldrig kan känna sig säker. Då blir det svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Men det finns skolor som har lyckats. De har satsat på att skapa trygghet och sett till att alla är med på tåget. Martin Ingvar har receptet.

– Vuxennärvaro med goda förebilder är det bästa vaccinet. Barn behöver också social träning. Det motverkar psykisk ohälsa.