Om årets rapport - Välkommen till verkligheten (2015)

Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan

Barnombudsmannen har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i skolan.  Vilket stöd finns att få från samhället? Hur fungerar stödet? Och är det möjligt att få upprättelse?

Vi har mött 89 barn och unga som delat med sig av sina erfarenheter. Ord som sårar, slag och hot om våld är en del av många barns vardag i skolan. Trots en ökad medvetenhet om problemet och en mängd åtgärder berättar de barn vi har mött om stora brister.

Barn vet inte hur de ska få hjälp när de är utsatta. De saknar trygga, närvarande vuxna att vända sig till. Barn beskriver att de saknar inflytande över åtgärder som sätts in. Barn berättar också att även om kränkningarna till sist upphör så lämnas de ensamma med den skada kränkningarna orsakat.

I vår analys utgår vi från de teman som barnen identifierat och diskuterar dessa ur ett barnrättsperspektiv. Vi lägger också fyra viktiga förslag till förändring som kan förbättra situationen för barn och unga som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. 

Läs pressmeddelandet

Beställ eller ladda ner rapporten