Har du koll på begreppen?

De flesta vet vad mobbning är. Det handlar om att någon eller några personer försöker skada en annan människa med flit. Genom att gång på gång säga elaka saker, slå eller frysa ut personen.

Men det ordet används inte längre i lagen. Istället behöver du ha koll på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är förbjudet i både skolan och förskolan. Lagen gäller både barn och vuxna.

Det handlar inte bara om det som händer i skolan. Du får inte vara taskig mot någon och ingen får vara dum mot dig via telefon eller på internet heller. Och det räcker med att det händer en gång för att det ska klassas som kränkningar eller trakasserier.

Trakasserier är när du kränker någons värdighet utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Alltså om du säger något elakt om personens kön, vilken sexuell läggning hen har, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder eller vad personen tror på. När personalen i skolan utsätter ett barn för trakasserier kallas det för diskriminering.

Diskriminering är om du behandlas orättvist på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det vill säga för att du har ett visst kön eller sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder eller för det du tror på. För att kunna diskriminera någon behöver du ha makt. I skolan är det därför personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Kommunen eller det företag som äger skolan kan också göra sig skyldig till diskriminering.

Kränkande behandling är också när du kränker någons värdighet fast utan koppling till diskrimineringsgrunderna. Kränkningarna kan vara både synliga och dolda. Till exempel om du säger något elakt om personens utseende, sprider rykten, hotar eller hånar någon. Det kan också handla om misshandel.