Barnens råd till andra barn

Amelie uppmanar alla barn att bry sig om sina klasskamrater: ”Det är bra att ha lite koll på alla i klassen. Man behöver inte vara såhär kompis med alla för det kan vara jobbigt. Men man kan ju ha lite koll, så märker man att någon har liksom förändrats eller har förändrats väldigt mycket eller är väldigt ensam eller börjar vara väldigt pratsam helt plötsligt och pratat om saker, eller ställa konstiga frågor och sådant, så kanske man kan snacka med dom om det är okej.”

Louise har en uppfattning om vad man ska göra om någon upplever sig kränkt: ”Att man reder ut det och går fram och säger förlåt till varandra. Och pratar om det som man har gjort. Och vara ärlig.”

Moas råd till barn som har blivit utsatta är tydligt: ”Att du alltid ska våga berätta”.

Martina rekommenderar att man försöker hitta kompisar utanför skolan att prata med: ”En av anledningarna till att jag tror att jag kunde hålla huvudet högt fastän allting var så jobbigt, det var också att jag hittade ett annat umgänge lite längre ifrån. Och där var jag väldigt rak på sak, vi pratade om sakerna. […] Alltså prata med dem i din närhet, under tiden det sker. Det är väldigt jobbigt, alltså man kan inte hålla det inne.”

Även Elsa tycker att man ska prata med andra utanför skolan om man blir utsatt: ”Jag har en del kompisar som är äldre än mig, som är vuxna, det kan vara bra, för då kan man prata med en sådan.”

Edvin anser att man ska prata med en lärare om man blir kränkt, även om det kan vara obehagligt: ”Första gången var jag rädd, men nu när det där hände så har jag inte tänkt på att jag är rädd. Jag tänker bara på att när man pratar om det så blir det bara bättre varenda gång.”

Leila har följande råd till barn som blir kränkta av lärare: ”Ta upp det med rektorn.”

Cia uppmanar alla som inte får hjälp av skolan att vända sig till myndigheterna: ”Gå till rektorn och hjälper inte rektorn så gå antingen till Skolinspektionen eller till Diskrimineringsombudsmannen. För sköter inte skolan trakasserierna, kan dom inte avsluta eller hjälpa dig på något sätt. Då är det inte mer än rätt att någon myndighet blir indragen, för det är skolans rätt att hjälpa alla barn.”