Förslag till Allmänna råd och vägledningar

Barnombudsmannen vill påpeka vikten av ett barnperspektiv i handläggningen av alla ärenden som rör barn och unga men har i övrigt inga synpunkter på de allmänna råd och vägledningar som Riksförsäkringsverket ger ut.

Ställd till: Riksförsäkringsverket
Diarienummer: 4.1:1084/02


Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslag till Allmänna råd och vägledningar Om handikappersättning enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, Om bildstöd enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade och enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade samt Om assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, avseende de markerade ändringarna. Barnombudsmannen vill dock påpeka vikten av ett barnperspektiv i handläggningen av alla ärenden som rör barn och unga och att detta på ett tydligt sätt framgår i de allmänna råd och vägledningar som Riksförsäkringsverket ger ut.

Lena Nyberg
Barnombudsman