Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn (S2006/5257/ST)

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:0845/06


Barnombudsmannen tillstyrker det lagda förslaget om bevarande av dokumentation i hem för vård eller boende och boende med särskild service avseende barn.

Juristen Lotta Dahlstrand har varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist