Promemoria om beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer 9.1:0187/09

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande promemoria.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist