Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? (SOU 2011: 16)

Ställd till: Justitiedepartement
Diarienummer: 9.1: 0368/11

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande betänkande.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman  

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist