Förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning (dnr U2014/3793/GV)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0550/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman