Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Dnr 3.9:0789/16
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman