Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Dnr 3.9:0769/16
Ställd till Utbildningsdepartementet

Barnombudsmannen har inget att invända mot utredningens förslag om politisk information i skolan. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman