Remiss av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras

Dnr 3.9:0549/17
Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman