Remisspromemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Dnr 3.9:0661/17
Ställd till Utbildningsdepartementet 

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som pdf