Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) (Ju2018/00485/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0093/18

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Li Melander.

Anna Karin Hildingson Boqvist,
vikarierande barnombudsman