Förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (Dnr 2018:751)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0350/18

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anna Karin Hildingson Boqvist
vikarierande barnombudsman