Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Remiss Livstidsstraff för mord »

Dnr 3.9:0715/17Ställd till Justitiedepartementet Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Sofia Lund. Anita Wickström vikarierande barnombudsman

    Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) »

    Dnr 3.9:0551/17Ställd till Justitiedepartementet Inledning I promemorian lämnas förslag till nya påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen utgår från de förslag om nya ungdomspåföljder i form av...