Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ett fönster av möjligheter »

Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0106/18 Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på betänkandet ”Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för bar...

  För barnets bästa? »

  Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0087/18InledningI betänkandet presenteras Nationella samordnaren inom området psykisk hälsas (utredningen) förslag för att minska användningen av tvångsåtgärd...

   Betänkandet Ett reklamlandskap i förändring »

   Ställd till Finansdepartementet Dnr 3.9:0122/18 Inledning Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Yttrandet be...

    Betänkandet Klarlagd identitet »

    Ställd till JustitiedepartementetDnr 3.9:0977/17 Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på SOU 2017:93 Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverig...