Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Styrkraft i funktionshinderpolitiken »

Ställd till SocialdepartementetDnr: BO 2019-0252 Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken. ...