Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Betänkandet Ett särskilt hedersbrott »

Ställd till JustitiedepartementetDnr: BO 2020-0291-1  InledningBarnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på betänkandet ”Ett särskilt hed...

    En långsiktigt hållbar migrationspolitik »

    Ställd till JustitiedepartementetDnr: BO 2020-0291, BO 2020-0340 Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En långsiktigt hållbar mi...

      Bygga, bedöma, betygssätta »

      Ställd till UtbildningsdepartementetDnr: BO2020-0326 InledningBarnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkande av betygsutredningen. Barnombud...