Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Möjlighet till betyg från årskurs 4 »

Ställd till UtbildningsdepartementetDnr: BO 2019-0348-2 Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig om möjlighet till betyg från årskurs 4. Barnombudsmannens syn...

    Styrkraft i funktionshinderpolitiken »

    Ställd till SocialdepartementetDnr: BO 2019-0252 Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken. ...