Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

En ny terroristbrottslag »

Ställd till  Justitiedepartementet Dnr: BO 2019-0350-1Sammanfattande synpunkterBarnombudsmannen har fått tillfälle att yttra sig över ”En ny terroristbrott...

    Möjlighet till betyg från årskurs 4 »

    Ställd till UtbildningsdepartementetDnr: BO 2019-0348-2 Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig om möjlighet till betyg från årskurs 4. Barnombudsmannens syn...

      Styrkraft i funktionshinderpolitiken »

      Ställd till SocialdepartementetDnr: BO 2019-0252 Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken. ...