Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ett oberoende public service för alla »

Ställd till KulturdepartementetDnr 3.9:0510/18Barnombudsmannen yttrar sig över de delar av betänkandet som bedöms relevanta utifrån vårt uppdrag att företrä...

    Att bryta ett våldsamt beteende »

    Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0473/18 InledningBarnombudsmannen yttrar sig över betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ung...

      Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar »

      Ställd till NäringsdepartementetDnr 3.9:0440/18 Utredningens primära uppdrag har varit att kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och b...