Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Betänkandet Klarlagd identitet »

Ställd till JustitiedepartementetDnr 3.9:0977/17 Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på SOU 2017:93 Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverig...

    Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål »

    Skickat till JustitiedepartementetDnr 3.9:0953/17 I betänkandet lämnas förslag till nya bevisregler i brottmål som syftar till att modernisera och effektivisera handläggningen av stora brottmå...