Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Slopad straffrabatt för unga myndiga »

Ställd till JustitiedepartementetDnr: BO 2019-0114 InledningI betänkandet lämnas förslag avseende slopad straffrabatt för unga myndiga. Förslagen gäller ändr...

    Nya regler om faderskap och föräldraskap »

    Ställd till JustitiedepartementetDnr BO 2018-0831 InledningDen särskilda utredaren har fått i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens regler om fastställand...

      Behörighet för anställda »

      Ställd till SocialdepartementetDnr BO 2018-0984 InledningÅr 2014 infördes en bestämmelse om behörighet i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att socialnämnd...