Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Betänkandet ( Ds 2008:13) En ny betygsskala »

Diarienummer: 9.1:0166/07Ställd till: Utbildningsdepartementet Inledning Barnombudsmannen ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny betygsskala. Vi vill dock framhålla att det är svårt...