Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Remissyttrande över Unescorapport "Vår skapade mångfald" »

BO anser att det är en mycket viktig rapport som presenterats. BO menar dock att barn- och ungdomsfrågor genomgående borde ha lyfts fram starkare. Inte minst när det gäller FN:s konvention om barnets rättigheter, och hur konventionsrättigheterna skall stärkas och genomföras.