Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Remissyttrande över betänkandet (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning »

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

  I god tro - samhället och nyandligheten »

  Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar s...

   Underhållsstöd vid växelvis boende »

   Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman ska Barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsman-nen ska särskilt bevaka att lagar och andra förfa...

    Yttrande över förslag till nya föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna »

    Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsman-nen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.