Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) »

Dnr 3.9:0551/17Ställd till Justitiedepartementet Inledning I promemorian lämnas förslag till nya påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen utgår från de förslag om nya ungdomspåföljder i form av...