Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Så stärker vi den personliga integriteten »

Ställd till JustitiedepartementetDnr 3.9:0560/17 InledningI delbetänkandet SOU 2016:41 kartlade och analyserade Integritetskommittén faktiska och potentiella risker för den personliga integrit...

    Reglering av alkoglass m.fl. produkter »

    Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0557/17 Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag. Föredragande i ärendet har varit utredaren Josefin Bernhardsson. Anita Wickströmvikarierande barnom...