Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Barn på flykt »

Ställd till Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Dnr 3.2:0328/16 I dag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2017 om barn och unga som flytt till Sverige till regering...

  Skyddet mot barnäktenskap måste stärkas »

  Ställd till justitieminister Morgan JohanssonDnr 3.5.1:0494/16Kopia: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Sverige är skyldigt att tillgodose alla barn som befinner sig i lan...

   Barn med funktionsnedsättning »

   Ställd till Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Dnr 3.2:0141/15 I dag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2016 om barn och unga med funktionsnedsättning till regeri...

    Kränkande behandling och trakasserier i skolan »

    Dnr 3.2:0511/14Ställd till utbildningsminister Gustav Fridolin I dag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2015 om kränkande behandling och trakasserier i skolan till regeringen. Barnombudsman...

     Motverka ohälsa bland barn och unga »

     Ställd till Socialminister Göran HägglundDnr 3.2: 0213/13 I dag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2014 om barns psykiska ohälsa till regeringen. Rapporten baseras på samtal med över 60 bar...