Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 1998

Skrivelser 1998

Anmälningsskyldighet när barn far illa »

I slutet på november förra året gick en skrivelse från Socialstyrelsen till Socialdepartementet ut på remiss. Skrivelsen rörde underlåten anmälningsplikt. Märkligt nog var Barnombudsmannen (BO) inte en av remissinstanserna.

    Angående självmordsförsök och självmord bland ungdomar i åldrarna 13-17 år »

    Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i massmedierna om ungdomar som vårdats på sjukhus efter att ha försökt ta sina liv och självmord bland ungdomar i Sverige vill Barnombudsmannen (BO) redovisa en mer fyllig statistik än den som finns i den nyligen utkomna faktaboken Upp till 18, som ges ut i samarbete mellan BO och Statistiska Centralbyrån (SCB).