Med anledning av branden på diskoteket i Göteborg där 63 ungdomar omkom

Vårt varma deltagande till alla, både barn och vuxna, som på ett eller annat sätt drabbats av en stor sorg efter katastrofen förra veckan.

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder
Göteborgs Kommun


Som representant för barn och ungdomar upp till 18 års ålder, just i de åldrar där de allra flesta offren vid branden i Göteborg var, vill jag och mina medarbetare framföra vårt djupa deltagande till framför allt de drabbade familjerna.
Samtidigt som det är svårt att finna de rätta orden i en stund som denna tror jag ändå att allas vår medkänsla kan vara en hjälp att gå vidare i livet.
Att så många ungdomar, med fara för eget liv, andra med livet som insats, försökte rädda sina vänner och kamrater är för mig ett viktigt positivt halmstrå att gripa tag i en svår stund.

Louise Sylwander
Barnombudsman