Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2003

Skrivelser 2003

Negativ stress bland barn och ungdomar »

Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på negativ stress. Stress är en av de allvarligaste frågorna som barn och ungdomar själva tar upp när de formulerar vad de anser att beslutfattare och andra vuxna ska arbeta med.

    Förslag till åtgärder för att minska barns skulder »

    Enligt statistik från Riksskatteverket finns det ca 5 600 barn i Kronfogdemyndighetens register över obetalda skulder. Dessa barns skulder uppgår till 38 miljoner kronor. Den största skulden har en fjortonårig flicka. Hennes skuld är på 321 000 kronor för 247 stycken obetalda parkeringsböter. Den näst största skulden innehas av en pojke med skatteskulder uppgående till 244 000 kronor.