Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2005

Skrivelser 2005

Angående utredning om barnpornografibrott »

Det är med stor tillfredsställelse som Barnombudsmannen har tagit del av uppgifterna i media enligt vilka Justitiedepartementet ämnar tillsätta en utredning för att föreslå ändringar i brottsbalkens bestämmelser om barnpornografibrott.