Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2006

Skrivelser 2006

Skrivelse om vuxnas våld och övergrepp mot barn och unga »

Ingen vet hur många barn som utsätts för våld i hemmet. Sedan agaförbudet infördes 1979 har flera attitydundersökningar gjorts och vi har kunnat konstatera att människors attityder till att slå sina barn i uppfostringssyfte markant har förändrats genom förbudet. Det visar att lagstiftningen har haft en tydlig effekt.