Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2007

Skrivelser 2007

Barn som upplever våld av eller mot närstående »

Under senare år har barn som upplever våld i hemmet uppmärksammats allt mer, vilket är bra enligt Barnombudsmannens mening. Vi anser emellertid att barn som upplever våld i hemmet måste ges straffrättslig status som brottsoffer och få de rättigheter som är knutna därtill.

    Skolan är en stor del av barnets liv »

    Barnombudsmannen vill här framföra synpunkter med anledning av arbetet med att ta fram en ny skollag. Vi har tidigare uttryckt våra synpunkter i remissvar med anledning av den översyn av skollagstiftningen som inleddes i slutet av 90-talet. En representant från Barnombudsmannen deltog också som sakkunnig i skollagskommittén. Regeringen skriver i sin budgetproposition för år 2007 att den avser att återkomma till riksdagen med ett förslag till ny skollag. Vi vill därför ta tillfället i akt att fästa regeringens uppmärksamhet på några av de, enligt vår mening, viktigaste frågorna att behandla i arbetet med en ny skollag.