Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2008

Skrivelser 2008

Föräldrar tvingas lämna sina spädbarn för att ansöka om uppehållstillstånd »

Barnombudsmannen vill framföra att det inte är rimligt att föräldrar tvingas lämna sina barn, i synnerhet spädbarn, och resa till sitt hemland eller annat land för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi har fått flera brev och telefonsamtal till myndigheten från förtvivlade föräldrar och vi har även haft ett möte med Migrationsverket som tidigare har framfört behovet av lagändring till regeringen och nu även en vädjan att regeringen prioriterar frågan. Den uppkomna situationen är inte förenlig med artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

  Starta Operation barnfrid »

  Ställd till: Justitieminister, Beatrice AskDiarienummer: 9.2:1477/07 Sedan agaförbudet infördes 1979 har flera attitydundersökningar gjorts och vi har kunnat konstatera att människors attityder til...

   Ge alla barn lika rätt till hälso- och sjukvård »

   Ställd till: Migrationsminister Tobias Billström, JustitiedepartementetDiarienummer: 9.2:0362/08Barnombudsmannen har med anledning av regeringens förslag till proposition 2007/08:105 Lag om hälso- ...

    Barns rätt till sina föräldrar »

    Ställd till: Utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring, JustitiedepartementetDiarienummer: 9.2:0864/08 Barnombudsmannen deltog den 13 augusti 2008 i en hearing som anordnades av Utredni...

     Angående barns skulder »

     KonsumentverketKronofogdenDatainspektionenBarnombudsmannenYrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänstSvensk Inkasso Ställd till: Intresseorganisationen Sveriges kommuner och l...