Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2009

Skrivelser 2009

Förbjud isolering av barn och unga »

Ställd till: Socialminister Göran HägglundDiarienummer: 9.2:0138/09Idag finns en möjlighet att isolera barn och unga på särskilda ungdomshem. Barnombudsmannen vill uppmärksamma regeringen på att de...

    Barnkonventionens rättsliga ställning i Sverige »

    Ställd till Socialminister Göran HägglundDnr 9.2:1001/09Det är nu 20 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling. Trots att Sverige har förbu...