Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2010

Skrivelser 2010

Vårdens ansvar för barn som far illa »

Ställd till: Barn- och äldreminister Maria Larsson, SocialdepartementetDiarienummer: 9.2:1122/10Trettio år efter förbudet mot barnaga är våld mot barn fortfarande ett av de allvarligaste hoten mot ...