Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser 2014

Skrivelser 2014

Motverka ohälsa bland barn och unga »

Ställd till Socialminister Göran HägglundDnr 3.2: 0213/13 I dag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2014 om barns psykiska ohälsa till regeringen. Rapporten baseras på samtal med över 60 bar...