Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Skrivelse till Sveriges och Norges regeringar »

Diarienummer: 9.2: 0039/11 För närvarande pågår en process där FN:s medlemsstater möts i Genève för att ta fram ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ...

    Barnombudsmannens förslag i årsrapport 2011 »

    Diarienummer: 9.2 :0204/11Ställd till: Barn- och äldreminister Maria LarssonMed utgångspunkt i ett regeringsuppdrag har Barnombudsmannen under 2010 haft förmånen att träffa drygt 100 barn och ungdo...