Barnrättslagen snart på plats

Regeringen avser att göra FN:s barnkonvention till svensk lag 1 januari 2020. Det kan få stor betydelse för barn i utsatta situationer.

Fyra glada tjejer

I juli 2017 beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, utifrån barnrättighetsutredningens betänkande mars 2016.

Barnrättslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Något som kan få stor betydelse, inte minst för barn i utsatta situationer.
– Våra granskningar har bland annat visat hur barn bältas i den psykiatriska tvångsvården. Ett exempel är ett barn som spändes fast 64 gånger på ett år, vilket motsvarar i snitt mer än en gång i veckan, säger Barnombudsmannens utredningschef Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnombudsmannens granskningar har också visat att barn i häkte isoleras i stort sett dygnet runt.
– Barnen har upplevt det som skrämmande, de har beskrivit känslor av panik och också tankar på att skada sig själva, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Tydligare krav att utgå från barnkonventionen

När barnkonventionen blir lag kommer vi kunna få avgöranden i domstol när barns rättigheter kränkts som gör det tydligare vad som gäller.
− Med barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i konventionen, säger barnminister Åsa Regnér.

Kunskapslyft inför barnrättslagen

Inför den nya barnrättslagen har regeringen beslutat om en treårig satsning för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner och landsting. Det kallas för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken.

Länkar

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag 

Kunskapslyft inför barnrättslagen

Anmäl dig till nyhetsbrevet