Barnrätt i praktiken viktig del av Barnrättsdagarna

Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken har ett speciellt spår på Barnrättsdagarna i Örebro den 24-25 april. Kenneth Ljung, projektledare på Barnombudsmannen berättar vad det handlar om.

Kenneth Ljung

Den här delen av konferensen är reserverad för föranmälda förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner och ska bidra till att stärka genomförandet av barnkonventionen i landet.

Deltagarna är med på ett specialsytt erfarenhetsutbyte med föreläsningar uppdelat i tre olika pass. Därutöver har de även möjlighet att delta på en del andra programpunkter under dagarna.

- Förhoppningen är förstås att de får med sig saker som de kan använda sig av i sitt fortsatta arbete, säger Kenneth Ljung.

Det första passet i specialspåret handlar om barnkonventionen som lag och vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv. Pass två tar upp barns rätt till likvärdiga villkor och det tredje hur man kan arbeta med barnrätt utifrån framgångsfaktorer.

Verktyg för att ta reda på fakta

Gruppen kommer bland annat att få ett fall eller en situation att diskutera. Barnombudsmannen kommer dessutom att presentera olika redskap för att för att ta reda på fakta om hur barn eller ungas situation ser ut. 


Exempel på verktyg är enkäten LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Unga Direkt, Ungidag.se och Max18.

Ungidag.se och Max18 finns på webben och innehåller statistik. Unga Direkt är en metod för att lyssna på vad barn och ungdomar tycker i olika frågor. LUPP-enkäten kan användas för att fråga ungdomar hur de ser på olika områden som skolan eller fritiden.


- Ytterligare ett syfte med specialspåret är förstås att deltagarna ska träffas och ha möjlighet att lära sig om vad som händer i olika delar av landet, säger Kenneth Ljung.Övriga deltagare på Barnrättsdagarna får en kortfattad presentation av det som representanterna har diskuterat. Det sker dag två på konferensen under programpunkten Kunskapslyft inför barnrättslagen.

Fakta Barnrätt i praktiken

Barnrätt i praktiken är ett kunskapslyft som Barnombudsmannen har i uppdrag av regeringen att genomföra.

Korta sammanfattningar från passen kommer att publiceras på http://www.barnrattsdagarna.se/ för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Länkar
Unga Direkt
Max18
LUPP 
Ungidag.se