Fokus på ungas inflytande i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik läggs stort fokus på att barn och unga ska få komma till tals. Det har bland annat lett till fysiska förändringar i stadsmiljön – men också att samhällsengagemanget ökat hos många barn och unga, säger demokratisamordnaren Camilla Larsson.

Camilla Larsson demokratisamordnare i Örnsköldsvik.

Camilla Larsson, demokratisamordnare i Örnsköldsvik.

För fyra år sedan antog Örnsköldsviks kommun en ny barn- och ungdomspolitisk policy med syftet att stärka kommunens arbete med barn och ungas inflytande.

– För att en så bred mångfald av individer ska kunna göra sina röster hörda har vi tagit fram flera olika arbetsmetoder, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare i Örnsköldsvik.

Testpanel för idéer

Hon berättar att kommunen bland annat har något som kallas för Advisory board, där unga mellan 13 och 25 år kan anmäla sitt intresse för att vara med i en referensgrupp. Sedan kan företag, myndigheter, kommunen eller civilsamhället anlita gruppen för att testa sina idéer och få råd från gruppen.

Ett konkret exempel är när kommunen genom en enkät såg att många unga kände sig allt mer otrygga utomhus. En grupp unga fick via Advisory board ge sina synpunkter på varför och vad som behövde göras. Det ledde till att viss utomhusbelysning ändrades i centralorten.

– De barn och unga som är med representerar bara sig själva och inte alla unga i Örnsköldsvik. Det är viktigt att komma ihåg. Men urvalet är representativt på det sättet att vi försöker ha en jämn fördelning mellan till exempel kön, ålder eller andel nyanlända, säger Camilla Larsson.

Efter ungefär ett halvår följer kommunen upp hur uppdragsgivarna använt sig av synpunkterna och återkopplar till deltagarna.

Unga möter lokala politiker

En annan metod Örnsköldsviks kommun använder sig av för att höra barn och ungas perspektiv i olika frågor är ungdomsforum. Ungefär 150 ungdomar brukar komma för att prata med politikerna utifrån ett tema som de unga valt. I höst är temat ”Förstå normer, gör skillnad”. Ett inflytandecafé, med samma upplägg som ungdomsforum, finns också specifikt för barn och unga med funktionsnedsättning.

Ett annat projekt som påbörjats under hösten är att barn och unga, från förskolan till nionde klass, tillsammans med vuxna i skolorna är med och tar fram en likabehandlingsplan.

Camilla Larsson berättar att de fått mycket positiv respons från de som deltagit i de olika projekten. Tjänstepersoner har uttryckt att de insett att deras beslut påverkar fler invånare än de trott tidigare.

– Och många unga har sagt att de förstått att deras åsikter är viktiga och att de vet hur de ska göra sin röst hörd. Deras samhällsengagemang har ökat. Det är minst lika viktigt som att det blir en fysisk förändring genom ett nytt beslut, säger Camilla Larsson.

Fakta

Camilla Larssons tips för att jobba med barnrätt i praktiken:

  • Ha mod att pröva nya arbetssätt. Allt måste inte vara klart, det går bra att försöka och göra om.

  • Se och stjäl! Utforma sedan en modell som är anpassad till just din kommun eller region.

  • Var ärlig mot barn och unga. Det går bra att förmedla att alla svar inte finns från början men att det däremot finns en vilja. Sedan får ungdomarna bestämma om de vill vara med eller inte.