Nya myndigheter till kunskapslyftet

Ytterligare fyra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att ingå i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter, Barnrätt i praktiken. Barnombudsmannens ansvar är att stötta både de nytillkomna myndigheterna och de sex som ingått sedan kunskapslyftet startade 2017.

Fyra glada tjejer

De myndigheter som tillkommit i kunskapslyftet från och med i år är:

  • Inspektionen för socialförsäkringen

  • Inspektionen för vård och omsorg

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Statens skolinspektion

De fyra myndigheterna har fått i uppdrag att analysera sin verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv, med stöd av Barnombudsmannen.

Sex myndigheter sedan tidigare

Sex myndigheter* fick samma analysuppdrag ett år tidigare. De uppdragen ska slutredovisas till regeringen under våren 2018. Därutöver har dessa sex myndigheter fått i uppdrag av regeringen att under 2018 vidta åtgärder utifrån de utvecklingsbehov som framkommer i deras barnrättsanalyser.

Relaterad läsning:

Vad visade myndigheternas barnrättsanalyser? »

* De sex myndigheterna som ingår i kunskapslyftet sedan tidigare är Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi berättar om hur arbetet med kunskapslyftet löper vidare.

Prenumerera