Barnkonventionen – från FN till svensk lag

Den 20 november, på barnkonventionens 30-årsdag, genomförde Barnombudsmannen en webbkonferens om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag. Se delar av konferensen här.

Program: 

Nu blir barnkonventionen lag

Inledningstal av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation 

Panelsamtal med:

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman
Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Tvärsektoriella perspektiv på barnkonventionen

Panelsamtal med: 

Maria Melin, Myndigheten för delaktighet 
Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Karin Blomgren, Socialstyrelsen 

Vägen framåt

Panelsamtal med: 

Tobias Rahm, samordnare för Länsstyrelsernas gemensamma uppdrag i mänskliga rättigheter
Lisa Ivarsbacke, utredare Barnombudsmannen

Presentation av Barnombudsmannens metod och processtöd

Välkomna att ta del av konferensen från den 20 november.