Webbseminarium: Barnkonventionen som lag

Barnombudsmannen har en serie webbseminarier om barnrätt i praktiken under 2018.

Det första seminariet hölls den 22 maj och handlade om vad det kunde innebära för kommuner, landsting, regioner och myndigheter om barnkonventionen skulle bli lag. Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra konventionen till svensk lag.

Seminariet är inspelat för dig som vill ta del av det.

Bakgrund till seminariet

Nu pågår en treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Barnrättslagen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Material

Ladda ner presentation
Frågor och svar från webbseminariet

 

Barnkonventionen som lag

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag.

Barnombudsmannen kommenterar lagen