Prövning av barnets bästa – hur går det till?

Barnombudsmannen har en serie webbseminarier om barnrätt i praktiken under 2018. Den 19 september föreläste en av våra experter om prövning av barnets bästa.

Seminariet finns inspelat för dig som vill ta del av det.

Bakgrund

Nu pågår en treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner inför barnrättslagen. Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

Material

Presentation (pdf)

Frågor och svar från seminariet (pdf)

Om seminariet

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att barnets bästa i första hand ska bedömas och beaktas vid alla åtgärder och beslut som rör barn.

Barnombudsmannens erfarenhet och olika utredningar pekar på att principen om barnets bästa kan vara komplicerad att tillämpa till i den praktiska verksamheten.

Hur tar en verksamhet hänsyn till barnets bästa inför en åtgärd eller ett beslut? Vilken teori finns att luta sig mot? Hur kan en prövning av barnets bästa gå till? Det är några frågor som det här webbseminariet kommer att försöka besvara.

Seminariet tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och den allmänna kommentaren som FN:s barnrättskommitté har utarbetat om barnets bästa. Barnombudsmannen delar dessutom med sig av sina erfarenheter efter att ha mött och diskuterat frågan med representanter för olika verksamheter.

Skriftligt stödmaterial

Prövning av barnets bästa