Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi berättar om hur arbetet med kunskapslyftet löper vidare.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att under 2017–2019 stödja kommuner, landsting/regioner samt utvalda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i deras verksamheter. Vi kallar uppdraget Barnrätt i praktiken – ett kunskapslyft.

I nyhetsbrevet kommer vi att flagga för nyheter, berätta om vårt fortsatta arbete och lyfta inspirerande intervjuer och goda exempel om barnrätt i praktiken.

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att fylla i formuläret på den här länken.

Det går alltid bra att avanmäla sig från nyhetsbrevet om det inte är intressant längre. Det gör du som prenumerant via en länk i nyhetsbrevet.

Läs gärna mer om hur Barnombudsmannen hanterar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter