Utredare efterlyser tips

I januari 2020 blir barnkonventionen lag. Anders Hagsgård är särskild utredare för Barnkonventionsutredningen och utreder hur svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen. Nu vill han ha tips från myndigheter och organisationer.

Bild på utredaren Anders Hagsgård

Foto av Anders Hagsgård taget av Carl Johan Erikson.

– Just nu är vi i en insamlingsfas och kartlägger vilka områden vi ska titta närmare på, säger Anders Hagsgård.

Den 3 september hade Barnkonventionsutredningen en hearing med ett trettiotal myndigheter om vad de såg för brister i svensk lagstiftning i relation till barnkonventionen. Barnombudsmannen var förstås en av myndigheterna som var på plats.

Barnkonventionsutredningen kartlägger och identifierar gap i lagstiftningen men lägger inga egna förslag.

Det pågår också andra mer nischade utredningar parallellt med Barnkonventionsutredningen. I ett tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst nämns exempelvis barnrättsperspektivet.

Den 15 november 2019 ska utredningen vara klar och överlämnas till regeringen.

– Det är ett väldigt omfattande uppdrag. Formellt sett ska vi se över all svensk lagstiftning. Vi behöver tips från myndigheter och organisationer som arbetar med frågor som påverkar barn om vilka områden som är viktiga att undersöka. De är välkomna att höra av sig till oss i utredningen, säger Anders Hagsgård.

Är det något område du kan säga redan nu att ni kommer att undersöka?

– Vi kommer att titta på centrala frågor som barnets bästa och rätten att komma till tals.

Vad tror du att det betyder rent konkret för människor som arbetar i olika förvaltningar att barnkonventionen blir lag?

– Förhoppningsvis får frågorna större genomslag vid tillämpningen av lagstiftningen.

Han hoppas också att fler professionella anlägger ett barnperspektiv när de prövar olika frågor där barn är involverade.

Fakta/Anders Hagsgård

Är även lagman på Förvaltningsrätten i Göteborg. Anders Hagsgård är intresserad av mänskliga rättighetsfrågor inom juridiken. Han är bosatt utanför Göteborg och på sin fritid tycker han om att vara ute i naturen, läsa och lyssna på musik. Han gillar också att spela gitarr.

Fakta/Barnkonventionsutredningen

Syftet med kartläggningen är att ge stöd i det fortsatta arbetet med att transformera, det vill säga förändra svensk lag, så att den stämmer överens med barnkonventionen på olika områden.

Arbetet pågår parallellt med att barnkonventionen inkorporeras och blir svensk lag.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 15 november 2019.

Barnkonventionsutredningen (regeringen.se)

Utredningen ska inte blandas ihop med En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas som görs av en arbetsgrupp med Karin Åhman i spetsen.

Vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas (regeringen.se)

Tipsa Barnkonventionsutredningen

Anders.Hagsgard@dom.se