Koppling till kursplaner

Max18skolan består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter. 

Skolans arbete inom detta område har en stark förankring i såväl läroplan som i kursplaner. 

Här följer en summering av det centrala innehållet för flera av skolans kursplaner i årskurserna 4-6, 7-9 och gymnasiet som har bäring på lektionerna i Max18skolan.

Kursplaner 4-6
Kursplaner 7-9
Kursplaner Gymnasiet